Tips voor het Peloton

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep. Reden genoeg om een verzameling regels op te stellen die een vereniging kan hanteren voor de veiligheid in hun clubritten. Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat het toerfietsen een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het veilig fietsen in een groep bevorderen. Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij fietst.

Hieronder vindt u een aantal tips voor veilig toerfietsen in een groep We houden rekening met elkaar dus:

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
 • De tochten zijn geen wedstrijden
 • We houden ons aan de verkeersregels
 • Groepen van maximaal 20 personen
 • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Rijd nooit blindelings achter iedereen aan
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is

Regels in de groep

 • In groepsverband niet met losse handen rijden
 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden.
 • Niet mobiel bellen
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt hij/zij hierop aangesproken
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen
 • De instructeur / wegkapitein of begeleider bepalen het tempo
 • De instructeur / wegkapitein of begeleider bepalen de richting

Tekens in de groep

 • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen STOP en de groep geeft de roep door naar achter. Groep niet meer trappen en rustig uitrijden.
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen ‘VRIJ’, iedereen kan weer gaan fietsen en de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept ‘RECHTS’ de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept ‘LINKS’. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept ‘ RECHTDOOR’ de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk ‘VOOR’ en de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk ‘TEGEN’ en de groep geeft dit door naar achter.
 • Obstakels in of op het wegdek roep dan luid de naam “ TAK, PAAL, GAT” enz en wijs met arm naar beneden het obstakel aan.
 • Ingehaald worden roep dan luid “ACHTER” (fietser, auto enz) de groep geeft de roep door naar voren.
 • Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.
 • Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.

Tips voor de groep

 • Geef al deze boodschappen door van voor naar achter of achter naar voor.
 • De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk.
 • Zorg voor een toercoördinator of een wegkapitein.
 • Blijf alert en geconcentreerd.
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.
 • Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af.
 • Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in drukke toeristische gebieden.

Bron: veiligheidshandboek NTFU

BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.

download