NTFU

NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE (NTFU)

Tourclub Heeze is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Deze unie is ontstaan in 1990 na fusie van de Nederlandse Rijwiel en Toer Unie (NRTU) en de sectie toerfietsen van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie). De NTFU is een recreatieve sportbond, die zelf weer aangesloten is bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en bij de Alliance Internationale de Tourisme (AIT). Het officiële orgaan van de NTFU is het FietsSportMagazine. In dit blad, dat zes keer per jaar verschijnt, staan officiële mededelingen en veel onderwerpen die voor de fietsliefhebbers van belang zijn.

Het blad is gekoppeld aan de ToerFietsKaart van de NTFU. Leden van Tourclub Heeze die actief deelnemen aan de clubritten zijn verplicht via de club een TFK aan te schaffen. Hierdoor ontvangt u voor aanvang van het fietsseizoen het Toerfiets Evenementen Programma (TEP), de ToerFietsKaart, het NTFU toerboekje en het NTFU FietsSportMagazine. U bent dan via de TFK tevens verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die tijdens clubritten kan ontstaan.

Aansprakelijkheidsverzekering TC Heeze.

In verband met mogelijke ongevallen of schade tijdens de door Tourclub Heeze georganiseerde activiteiten is door Tourclub Heeze een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat allereerst bezien zal worden of de persoonlijke verzekering van de betrokkene het ongeval of de schade dekt. Is dit niet het geval dan wordt bezien of de door Tourclub Heeze afgesloten aansprakelijkheidsverzekering de gewenste dekking geeft. Daarnaast bestaat er de NTFU verzekering die is gekoppeld aan de ToerFietsKaart.

De aansprakelijkheidsverzekering van TC Heeze dekt de kosten van schade aan personen en goederen tot een bepaald maximum bedrag (niet de schade door diefstal of vermissing van goederen) mits het bestuur of zijn ondergeschikten aansprakelijk gesteld kunnen worden ("verwijtbare handeling").

De NTFU ToerFietsKaart

Houders van een geldige, door de NTFU afgegeven Toerfietskaart zijn verzekerd via de NTFU. De verzekering geldt bij daadwerkelijke deelname aan tochten goedgekeurd door de NTFU, alsmede toerfietsen buiten NTFU-verband. Men dient zelf aan te tonen dat men recreatief fietst. De verzekering dekt materiële schade ten gevolge van een ongeval. Diefstal van de fiets is uitgesloten van de dekking. Voor fietsen geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000,00 en voor persoonlijke eigendommen van € 115,00 Er geldt een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. In geval van schade zal de waarde van de fiets vooral door middel van rekeningen aangetoond dienen te worden. Daarnaast zijn NTFU -kaart houders verzekerd voor overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Een verdere uitleg vindt u op de site van de NTFU

Heeft men een fiets die aanmerkelijk duurder is dan kan men deze bijverzekeren tot onderstaande bedragen:

Certificaat F 3

€ 1.500,00

premie  € 24,00

Certificaat F 4

€ 2.000,00

premie  € 48,00

Certificaat F 5

€ 2.500,00

premie  € 72,00

Certificaat F 6

€ 3.000,00

premie  € 96,00

Certificaat F 7

€ 3.500,00

premie € 120,00

Certificaat F 8

€ 4.000,00

premie € 144,00

Certificaat F 9

€ 4.500,00

premie € 168,00

Certificaat F10

€ 5.000,00

premie € 192,00

Link naar de NTFU website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.

download