AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook de Tourclub Heeze wil de bescherming van de gegevens van haar leden waarborgen.

Het bestuur van de Tourclub Heeze heeft begin 2018 een stappenplan van de stichting AVG voor verenigingen doorlopen. Onze conclusie was dat de persoonsgegevens van onze leden conform de AVG voldoende beveiligd zijn.

We hebben ook een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten met de NTFU, omdat de NTFU ook jullie gegevens heeft vastliggen in haar systemen. Wij zijn als tourclub aangesloten bij de NTFU en “iedereen”, die lid is van TC Heeze, betaalt ook contributie aan de NTFU. Deze verwerkersovereenkomst ziet erop toe dat ook de NTFU op een correcte manier omgaat met de persoonsgegevens, die zij hebben vastliggen in haar systemen, en dat die gegevens voldoende zijn beveiligd en aan geen andere partijen zullen worden verstrekt. Mocht iemand die overeenkomst willen inzien dan kan dat bij de ledenadministratie (Wim Collart, de Kuiper 4).

Naast in de ledenadministratie staan er ook de persoonsgegevens, emailadres en telefoonnummer, op onze website, echter alleen op het beveiligde deel (https).Hier kun je alleen komen met je emailadres en een wachtwoord. Van de leden van het bestuur staat deze informatie ook op de openbare deel van de website. Als je niet wilt dat jouw telefoonnummer en/of emailadres op de website zichtbaar is, stuur dan een email naar wfj.collart@hslnet.nl en dan zal je uit de lijst op de (beveiligde) website worden verwijderd.

Op onze website www.tcheeze.nl plaatsen wij ook foto’s en filmpjes van onze (fiets)activiteiten. Als je niet op dit beeldmateriaal wilt staan, stuur dan een email naar wfj.collart@hslnet.nl en dan wordt ervoor gezorgd dat dit beeldmateriaal van de website wordt gehaald dan wel zal er in de toekomst geen materiaal waar je op staat, worden geplaatst.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Wim Collart.

Bestuur TC Heeze

BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de toerflits.

download
Ritten programma 2021

Ritten programma 2021

Elegance Elite, Prestige