Inloggen

Inschrijfformulier

Geslacht:
Naam + Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
E-mail:
Telefoon:
Bank- / Postrekening:
Ingang datum:
Datum:
Verificatie:


Hij / zij machtigd de Tourclub om van bovengenoemde rekening jaarlijks de contributie automatisch te innen.
Hij / zij wenst de contribute na ontvangst van een acceptgiro te voldoen, waarbij een toeslag van € 2,50 op de jaarcontributie in rekening worden gebracht.

agenda

  • 23-06-2018
    Barbecue
  • 01-09-2018
    Fietsweek 1-8 sep 2018