Inloggen

Inschrijfformulier

Geslacht:
Naam + Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
E-mail:
Telefoon:
Bank- / Postrekening:
Ingang datum:
Datum:
Verificatie:


Hij / zij machtigt de Tourclub om van bovengenoemde rekening jaarlijks de contributie automatisch te innen.
Hij / zij wenst de contribute na ontvangst van een acceptgiro te voldoen, waarbij een toeslag van € 2,50 op de jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Privacystatement

Deze gegevens zullen worden gedeeld met de NTFU in het kader van het lidmaatschap NTFU. NTFU heeft een eigen privacy beleid. Wij verwijzen hiervoor naar www.ntfu.nl

agenda

 • 23-11-2018
  Najaars ALV
 • 07-12-2018
  vrijwilligersborrel
 • 06-01-2019
  Nieuwjaarsborrel
 • 22-02-2019
  Voorjaars ALV