Inloggen

Inschrijfformulier

Geslacht:
Naam + Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
E-mail:
Telefoon:
Bank- / Postrekening:
Ingang datum:
Datum:
Verificatie:
Hij / zij machtigt de Tourclub om van bovengenoemde rekening jaarlijks de contributie automatisch te innen.
Hij / zij wenst de contribute na ontvangst van een acceptgiro te voldoen, waarbij een toeslag van € 2,50 op de jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Privacystatement

Deze gegevens zullen worden gedeeld met de NTFU in het kader van het lidmaatschap NTFU. NTFU heeft een eigen privacy beleid. Wij verwijzen hiervoor naar www.ntfu.nl

agenda

 • 01-06-2020
  ALLE CLUBRITTEN TOT NADER ORDER AFGELAST
 • 05-06-2020
  Clubweekend 2020 Assen AFGELAST
 • 31-07-2020
  Heezer fiets weekend AFGELAST
 • 12-09-2020
  Fietsweek 2020 st Jean de Maurienne