Inloggen

Reglementen

Reglement Piet Bosmans Wisseltrofee

Deze trofee is in 1985 ingesteld als blijk van waardering voor en ter herinnering aan onze voorzitter Piet Bosmans. De wisseltrofee wordt ieder jaar uitgereikt aan diegene die in één seizoen de meeste kilometers bij elkaar heeft gefietst, met in acht neming van onderstaand reglement.

Bepalingen

 1. Alleen leden van Tourclub Heeze kunnen meedingen naar de trofee.

 2. Winnaar van de trofee is degene die aan het einde van het fietsseizoen de meeste kilometers heeft gefietst. Bij een gelijk aantal kilometers worden door middel van loting de plaatsen een, twee en drie vastgesteld.

 3. Kilometers van de door Tourclub Heeze georganiseerde clubritten tellen mee (de kilometers van het Heezer Fietsweekend tellen niet mee).

 4. Ritten georganiseerd door de Gazelles van Tourclub Heeze tellen niet mee voor dit klassement

 5. Wanneer wordt deelgenomen aan een door Tourclub Heeze georganiseerd clubweekend, dan tellen de kilometers van de in dat weekend gereden clubrit mee.

 6. Bij iedere rit wordt door de wegkapitein (of diens vervanger) een presentielijst ingevuld. Op wekelijkse basis zal door de secretaris de tussenstand in het klassement op de website van Tourclub Heeze worden gepubliceerd.

De uitslag van de Piet Bosmans Wisseltrofee wordt bekend gemaakt op de algemene vergadering van Tourclub Heeze die in het najaar van het betreffende jaar wordt gehouden.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Tourclub Heeze. 

Reglement Elegance Wisseltrofee

Bepalingen

 1. Alleen leden van Tourclub Heeze kunnen meedingen naar de trofee.

 2. Winnaar van de trofee is degene die aan het einde van het fietsseizoen de meeste kilometers heeft gefietst. Bij een gelijk aantal kilometers worden door middel van loting de plaatsen een, twee en drie vastgesteld.

 3. Kilometers van de door Tourclub Heeze georganiseerde clubritten tellen mee (de kilometers van het Heezer Fietsweekend tellen niet mee).

 4. Ritten georganiseerd door de Giants van Tourclub Heeze tellen niet mee voor dit klassement.

 5. Wanneer wordt deelgenomen aan een door Tourclub Heeze georganiseerd clubweekend, dan tellen de kilometers van de in dat weekend gereden clubrit mee.

 6. Bij iedere rit wordt door de wegkapitein (of diens vervanger) een presentielijst ingevuld. Op wekelijkse basis zal door de secretaris de tussenstand in het klassement op de website van Tourclub Heeze worden gepubliceerd.

De uitslag van de Gazelles Wisseltrofee wordt bekend gemaakt op de algemene vergadering van Tourclub Heeze die in het najaar van het betreffende jaar wordt gehouden.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Tourclub Heeze.

 

agenda