Inloggen

Veiligheid

   Presentatie werkgroep veiligheid

Afspraken.

 • Groepsgrootte Super Elite, Prestige en Super Prestige  maximaal  16 personen, Elegance en Elite naar inzicht wegkapiteins.
 • Snelheden  volgens onderstaand schema.
 • Geen vaste plekken voor de wegkapiteins. Bij Elegance en Elite draait een wegkapitein mee bij de koprijders, bij de overige groepen, 2 wegkapiteins verdeeld over de groep.
 • Niet meer overspringen naar passerende groepen (i.v.m. groepsgrootte). Keuze voor de groep blijft voor die rit vast.
 • De wegkapiteins zorgen bij vertrek voor de startopstelling van de groepen.
 • Startvolgorde blijft als vanouds, met uitzondering van de situatie als de Super elite rijden. Zij starten tussen de Prestige en Super Prestige.
 • Introductie bij nieuwe leden geschied in eerste instantie door het bestuur, richtlijnen over in de groep fietsen geschied onderweg door de wegkapitein
 • De wegkapitein beslist.


Verkeersregels.

 • Altijd op de fietspad, tenzij de wegkapitein anders beslist.
 • Op smalle paden snelheid aanpassen en achter elkaar rijden, net name binnen de bebouwde kom
 • Houden aan de verkeersregels
 • Advies, Bel op fiets.

Aandachtspunten.

 • Tijdig waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
 • Geef elkaar de ruimte bij inhalen. (ritsen)
 • Aansluiten bij wisselen.
 • Eten achter in de groep.
 • Bij fout rijden; waarschuwen-uitrijden (niet remmen)-omkeren.


Wegkapiteins.

Elegance.

 • Jos v Horrik
 • Wilhelmien vd Kruis
 • Henk Groenemans

Elite.

 • Albert vd Kruis
 • Rob Geilleit
 • Theo Thijs

Prestige.

 • Geurt t Biesebeek
 • Harrie Mennen

Super Prestige

 • Gerard Dierick
 • Rob Verhees

agenda

 • 22-02-2019
  Voorjaars ALV
 • 03-03-2019
  seizoensstart 2019